OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

Kategoria: Uncategorised
Monika Słomińska

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Gala finałowa Powiatowego Konkursu Plastyczno-Recytatorsko-Multimedialnego skupiła wielu uczestników, gości i organizatorów imprezy. Uczestnicy różnotematycznych zmagań włożyli wiele pracy, talentu i wiedzy udowadniając swe zainteresowanie Papieżem Janem Pawłem II. Zostali oni uhonorowani nagrodami wręczanymi przez władze starostwa powiatowego, Burmistrza Sierpca oraz zaproszonych gości, reprezentujących patronat nad konkursem. Organizatorzy wydali osobliwy tomik zawierający poezję oraz prace plastyczne nagrodzone w konkursie. Tytuł tomiku to: „Jego życie... o życiu i twórczości Jana Pawła II” będący pokłosiem konkursów ze wstępem ks. dziekana Andrzeja Więckowskiego oraz refleksjami ks. dr. Tomasza Kadzińskiego ze spotkań z Ojcem Świętym.

 

Powiatowy konkurs plastyczno-literacko-multimedialny "Jego życie... o życiu i twórczości Jana Pawła II" - 26 maja

 | Strona główna